Társadalmi egyeztetésre indult a „ KKV Technológia Plusz Hitelprogram (kódszám: GINOP Plusz- 1.4.3-24)” Pályázati Felhívása

Támogatás célja:

KKV Technológia Plusz Hitelprogram (GINOP Plusz- 1.4.3-24) célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenységének és hozzáadott értékének növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül. A támogatással a pályázóknak lehetőségük nyílik a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, energiahatékonysági beruházásokra is.

Jogosultak köre:

Magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, akik:

 • gazdaságilag potenciálisan életképesek, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében jutnak hozzá,
 • legalább 5 főt foglalkoztatnak,
 • rendelkeznek magyar adószámmal,
 • legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
 • a kölcsönigénylő az Európai Bizottsági rendeletek alapján is mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül.
 • Budapesten kívül valósítanák meg a projektet -> fontos, hogy minden esetben a projekt megvalósítási helyszíne számít és nem a kölcsönt igénylő székhelye, ezért a budapesti székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga Budapesten kívül, de Magyarországon valósul meg

Támogatható tevékenységek:

A KKV Technológia Plusz Hitelprogram keretében a KKV-k technológiai korszerűsítése és a megújuló energiaforrás felhasználásával végrehajtott energiahatékonysági beruházások támogathatók, az elszámolható költségek mértékére vonatkozó korlátok figyelembevételével.

Elszámolható költségek:

 • új tárgyi eszközök beszerzése
 • IT eszközök beszerzése
 • immateriális javak beszerzése
 • ingatlanberuházások
 • szakértői díjak

Támogatási konstrukcióban költségkerete:

A KKV Technológia Plusz Hitelprogram (GINOP Plusz- 1.4.3-24) keretösszege 155,54 milliárd Forint. A keretösszeg legalább 65%-a a négy leghátrányosabb helyzetű régióban, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország részein projektet megvalósító vállalkozások között kerül allokálásra.

Támogatás összege:

A kölcsön típusa egy éven túli lejáratú kamatmentes beruházási kölcsön, amelynek keretében 10 millió Ft– 100 millió Ft támogatásban lehet részesülni, a kezdő vállalkozások (nem rendelkeznek 3 teljes, lezárt üzleti évvel) legfeljebb 50 millió Ft támogatást igényelhetnek. Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét. Kamat: 0% Egyéb költségek tekintetében a kölcsönkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet, például értékbecslői, közjegyzői díj stb.

Támogatás intenzitása:

Az önerő minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a.

Benyújtás módja, ideje:

 • Támogatási kérelmet benyújtani a www.palyzat.gov.hu oldalon, várhatóan 2024. április hónaptól lehet benyújtani

A pályázati felhívással kapcsolatos előminősítést ITT lehet kérni.

Scroll to Top