Pályázati felhívás – KKV kapacitásbővítő támogatásmunkahelyteremtés mellett

Támogatás célja
A program célja a munkaerő-intenzív gazdaságélénkítés ösztönzése a négy
leghátrányosabb magyarországi régióban működő, jelen gazdasági körülmények
között is növekedésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítésének
támogatásán és a zöld és digitális átálláshoz való alkalmazkodás segítésén keresztül.

Pályázók köre
Támogatott vállalkozások azon KKV-k lehetnek, amelyek jogi forma szerint:
✓ kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit
gazdasági társaságok:
▪ 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
▪ 117 – Betéti társaság,
▪ 572 – Non-profit korlátolt felelősségű társaság,
✓ kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek
▪ 228 – egyéni cég
✓ szövetkezetek
▪ 12 Szövetkezet

Támogathatóság feltétele
A támogatási kérelem szakmai elbírálása jelen felhívás 8. sz. mellékletében szereplő
szakmai szempontrendszer alapján történik. A támogatás csak olyan KKV-nak
ítélhető meg, mely a szakmai szempontrendszer értékelésekor legalább 60 pontot
elér
a maximálisan elérhető 100 pontból.

Kötelezettségvállalás
A támogatott vállalkozásnak legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon
belül, de legkésőbb 2024. április 30-ig igazolnia kell a teljes létszámnövekedést.
Amennyiben a támogatott vállalkozás nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a
Kedvezményezett a támogatási összeg arányos csökkentését kezdeményezheti.
Új munkavállalók vonatkozásában a KKV-nek a támogatott foglalkoztatást követő
továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van.

  • A támogatott foglalkoztatás ideje maximum 6 hónap,
  • a nem támogatott továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje 4 hónap.

Elszámolható költségek
▪ a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó), valamint
▪ a bérköltség 30%-át kitevő mértékig

  • eszközbeszerzés,
  • a digitális átállás ösztönzése érdekében online marketing és felhőalapú üzleti
  • szolgáltatásvásárlás,
  • a zöld átálláshoz kapcsolódó horizontális tevékenység szolgáltatási
  • költségei,
  • nyilvánossági költségek.

Projekt területi korlátozása
A foglalkoztatásbővítés a vállalkozás kevésbé fejlett régióban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) bejegyzett székhelyén, új
telephelyén vagy fióktelepén kell, hogy megvalósuljon.

Támogatás mértéke:
max. 70%

Támogatás összege:
Támogatás minimum 1 fő, maximum 10 fő foglalkoztatásához igényelhető.
Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként 2 467 920 Ft.

Pályázatok benyújtása
A pályázatok benyújtására elektronikus formában, várhatóan 2024. január – február
hónapban
lesz lehetőség.
Esetleges kérdéseik esetén állunk szíves rendelkezésükre!

Esetleges kérdéseik esetén állunk szíves rendelkezésükre!

Scroll to Top