Megjelent a „KKV kapacitásbővítő támogatás (GINOP Plusz-3.2.4-23 kódszámú)” Pályázati Felhívás

Támogatás célja:

A mikro-, kis- és középvállalkozások mind a foglalkoztatás, mind a gazdasági növekedés biztosítása kapcsán fontos szerepet játszanak, ezért a Kormány szeretne hozzájárulni a KKV-k foglalkoztatási kapacitásainak megerősítéséhez.

A pályázati felhívás keretében munkabér támogatásra és kapcsolódó eszközbeszerzésre lehet támogatási kérelmet beadni.

Jogosultak köre:

 • Csak olyan szervezet igényelhet támogatást, aki kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaság és non-profit gazdasági társaság (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 • szövetkezetek (12 Szövetkezet és 151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek)

Támogatható tevékenységek:

 • újonnan felvett munkavállalók munkabérének támogatása 6 hónapig
 • eszköz- és szolgáltatás beszerzés a munkabértámogatás 30%-nak erejéig

Elszámolható költségek:

 • munkabér és járulékai
 • eszköz- és szolgáltatás beszerzés költsége

Kötelező vállalások:

 • 6 hónapos támogatott foglalkoztatás időtartamát követő 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség

Támogatási konstrukcióban költségkerete:

 • A Támogatási konstrukcióban rendelkezésre álló forrás 4.500.000.000 forint.

Támogatás összege:

 • A támogatás összegének munkabér maximuma a munkavállaló bérköltsége 6 hónapig (legfeljebb bruttó 400.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 52.000 Ft/fő/hó 70 %-nak erejéig),

Támogatás intenzitása:

 • A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 70%-a.

Előleg mértéke:

 • Az előleg 50%-ának folyósítását a támogatási kérelem benyújtásával igénylik a vállalkozások, a támogatói okirat hatályba lépését követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre

Benyújtás módja, ideje:

 • Támogatási kérelmet benyújtani, jelen közleménynek az OFA Nonprofit Kft. honlapján (www.ofa.hu) történő megjelenésétől legkésőbb 2024. január 31-ig lehet benyújtani
 • Támogatási kérelmet benyújtani a kezdő időponttól kizárólag postai úton lehetséges.
 • A támogatási kérelmet géppel írott, áttekinthető formában, összefűzve, oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, 1 eredeti példányban, magyar nyelven, kizárólag az előírt támogatási kérelem adatlap kitöltésével kell elkészíteni és benyújtani.

A pályázati felhívással kapcsolatos előminősítést ITT lehet kérni.

Scroll to Top