Pályázat – Képzési és bértámogatás

„A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról (GINOP Plusz-3.2.1-23)”

Támogatás célja:

Jelen harmadik Hirdetményszakasz a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok munkavállalóinak szóló képzések finanszírozását segíti, különös tekintettel az energiaintenzív ágazatokban foglalkoztatott munkavállalókra.

Jogosultak köre:

Magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, akik:

a) Rendelkezik legalább egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.

A KKV minősítés alapja a bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé

nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet.

b) Egy lezárt, beszámolóval alátámasztott teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel nem rendelkező vállalkozás abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben főtevékenységét az alábbi magas energiaintenzitású termelésben érintett ágazatokban végzi: Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása, Kerámiacsempe, -lap gyártása, Síküveggyártás, Papíripari rostanyag gyártása, Mész-, gipszgyártás, Ipari gáz gyártása, Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása, Fegyver-, lőszergyártás, Öblösüveggyártás, Keményítő, keményítőtermék gyártása, Égetett agyag építőanyag gyártása, M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása, Vasöntés, Cementgyártás, Papírgyártás, Szerves vegyi alapanyag gyártása.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység

– képzések támogatása a 638/2023. (XII.28.) Korm. rendelet 52. §-a szerinti képzési támogatásként;

valamint az energiaintenzív ágazatokban a 638/2023. (XII.28.) Korm. rendelet 58. alcíme (130.§ -135.

§) szerinti válságtámogatásként.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

a) a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó

bruttó bér de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható, valamint az energiaintenzív ágazatokban válságtámogatásként.

b) A képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító költsége de minimis/

mezőgazdasági de minimis támogatásként választható, amely kizárólag mikro-, és kisvállalkozásnak

minősülő támogatott vállalkozás esetében támogatható tevékenység.

TÁMOGATHATÓ KÉPZÉSTÍPUSOK

  • Szakmai ismeretre irányuló képzés (pl. targoncavezető)
  • soft skill képzés (pl. vezetőképzés)
  • IT képzés (pl. általános számítástechnikai ismeretek, CNC programozási ismeretek)
  • nyelvi képzés

Támogatás összege:

b) A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint, ami az alábbi négy szempont (hátrányos helyzet vagy megváltozott munkaképesség, a képzésbe bevont személy hátrányos helyzetű régióban lévő telephelyen dolgozik: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföldi, Dél-Dunántúl, kiemelt ágazat, IKT képzések) bármelyikének teljesülése esetében 350 000 forintra növelhető.

c) Az egy főre jutó havi bértámogatás, képzési támogatás és szakmai megvalósítói költségének összege nem haladhatja meg a hatályos kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét.

Támogatás intenzitása:

  • Mikro- és kisvállalkozás 70%
  • Középvállalkozás 60%
  • Nagyvállalat 50%
  • Magas energia intenzitású́ termelésben érintett ágazatokban főtevékenységet végző vállalkozások esetében 100%

Előleg mértéke

Az előleg mértéke nem haladhatja meg a teljes megítélt támogatás maximum 50%-át, azonban előleg csak a képzési költség és szakmai megvalósítói költség támogatási összegéig nyújtható a vállalkozás kérelmére. Előleg kifizetésére a hatósági szerződést megkötését követő 15 napon belül kerül sor.

Benyújtás módja, ideje:

  • Támogatási kérelmet benyújtani a www.palyzat.gov.hu oldalon, várhatóan 2024. március  hónaptól lehet benyújtani

A pályázati felhívással kapcsolatos előminősítést ITT lehet kérni.

Scroll to Top