Hamarosan megjelenik a mezőgazdasági kisüzemek támogatása

Támogatás célja

Sok kisebb gazdálkodó szeretné átlépni azt a határt, amikor már a saját termeléséből el tudja tartani magát és családját. Azonban ezt a határt minimális önerővel nem könnyű átlépni, illetve bizonyos esetekben szinte kivitelezhetetlennek tűnik. Nagyobb pályázatokba pedig sokan azért nem szívesen vágnak bele, mert félnek a kötelező vállalásoktól, és sok esetben a pályázati pénzhez tartozó önerő előteremtése is megoldhatatlan problémának tűnik. Erre a helyzetre nyújt megoldást jelen pályázati kiírás, ahol csak egy szűk kör igényelhet 22,8 millió Ft vissza nem térítendő támogatást, amit szinte egyedüli támogatásként szabadon használhat fel. 

Támogatásra jogosultak köre

Olyan természetes vagy jogi személyek pályázhatnak, akiknek

  • működő gazdasági üzemük van
  • a mezőgazdasági termelés értéke eléri a 5.000 euró STÉ-t, de nem haladja meg a 10.000 euró STÉ-t, (előminősítés során megállapításra kerül)
  • az életvitelszerű tartózkodási helye (szociális szövetkezet esetén bejegyzett székhelye) már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt.

A pályázathoz szükséges még üzleti terv benyújtása is. Az üzemméret kiszámításánál figyelni kell arra, hogy várhatóan változni fog a Standard Termelési Érték kalkulátor. Azon belül módosulni fog az STÉ-együttható, valamint a Ft/euró árfolyam is.

Elszámolható költségek

A támogatás szabad felhasználású, azaz a támogatással nem kell tételesen elszámolni.

Kötelező vállalások

  • Vállalja továbbá, hogy 9 hónapon belül megkezdi a támogatás felhasználását.
  • A támogatói okirat kézhezvételét követő 24 hónapon belül képzésen vesz részt, amely 2 napos és díjmentes.
  • Fenntartja a őstermelő vagy egyéni vállalkozó státuszát a működtetési időszakban.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat keretösszege egyelőre nem ismert. A támogatás egy vissza nem térítendő, átalány jellegű támogatás, amellyel a pályázó nem köteles elszámolni, azaz szabad-felhasználású.

Támogatás összege

60.000,- EUR

Támogatás intenzitása

85%

Benyújtás

  • várhatóan 2024. júliustól
  • A pontos pályázati határidőket és a benyújtás módját a pályázati felhívás fogja tartalmazni, amelyet a megfelelő hivatalos pályázati-, kertészeti- és mezőgazdasági szervezetek weboldalain lehet megtalálni.  https://www.szechenyi2020.hu/ , https://www.nak.hu/

A pályázati felhívással kapcsolatos előminősítést ITT lehet kérni.

Scroll to Top