Hamarosan megjelenik a birtokátadást támogató pályázati felhívás

Várhatóan 2024 júliusában jelenik meg a mezőgazdasági generációs megújulást elősegítő intézkedések keretében az akár 72 M Ft 100%-os vissza nem térítendő támogatást biztosító pályázat.  A várható pályázat keretében mind a gazdaság átvevő, mind az átadó maximum 38-38 M Ft 100%-os egyszeri, a támogatási döntéssel egyidőben kifizetettátalánytámogatásban részesül.

Támogatás célja: Generációs megújulás a gazdaságátvevő támogatásával

A pályázat célja a gazdaságátadás ösztönzése, a sikeres utódlási szakaszokon alapuló családi gazdaságok társadalmi és gazdasági fenntarthatóságának elősegítése.

A beavatkozás célja, hogy egy vagy több gazdaság átadótól átvételre kerüljön egy működő gazdaság és a hozzá tartozó támogatási jogosultságok, valamint a kötelezettségek összessége. A beavatkozás a gazdaság átvevőt támogatja a gazdaság megszerzésének céljával, induló támogatás formájában.

Feltételek

  • Az átadandó mezőgazdasági üzem minimum 10 000 euró STÉ üzemmérettel, vagy 10 000 euro mezőgazdasági árbevétellel rendelkezik.
  • A gazdaság átvevője esetében szakirányú végzettség megléte kötelező.
  • Csak természetes személyek között jöhet létre a gazdaságátadás.

Kinek szól a pályázat?

A beavatkozás azokat az öregségi nyugdíj korhatár közelében lévő gazdálkodókat szólítja meg, akik már tervezik a gazdaságuk átadását, de nem rendelkeznek a gazdálkodás lezáráshoz megfelelő felkészültséggel, illetve az átmeneti időre megélhetési biztonsággal. A gazdaságátadási együttműködés keretében a gazdaságot átadó a gazdaság-érték felmérés és gazdálkodás lezárás költségei és az életjáradéki díj-támogatási formáknak a segítségével kaphat ösztönzést a biztos átmenethez, a mentorálás célja pedig segítség nyújtása a gazdaság átadás lebonyolításához.

A gazdaságátadásban résztvevő, törvény szerinti gazdaság-átadó mezőgazdasági termelők lehetnek, aki elérték, vagy a művelet befejezésének idejére elérik a nemzeti jogszabályoknak megfelelően meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt.

Támogatás összege

A beavatkozás alapján meghatározott gazdaságátadó esetében a következő támogatási összegek nyerhetők el (egyösszegű költségátalány formájában):

  • 10 000 – 50 000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 50 000 EUR
  • 50 000 – 100 000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 60 000 EUR
  • 100 000 EUR STÉ fölött átadott gazdaságméret 70 000 EUR

 A pályázatok benyújtásának határideje a végleges felhívás megjelenését követően lesz elérhető.

Benyújtás

  • várhatóan 2024. júliustól
  • A pontos pályázati határidőket és a benyújtás módját a pályázati felhívás fogja tartalmazni, amelyet a megfelelő hivatalos pályázati-, kertészeti- és mezőgazdasági szervezetek weboldalain lehet megtalálni.  https://www.szechenyi2020.hu/ , https://www.nak.hu/

A pályázati felhívással kapcsolatos előminősítést ITT lehet kérni.

Scroll to Top