Megjelent a „Fenntartható városfejlesztés (TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú)” Pályázati Felhívás

Támogatás célja:

A hazai gazdasági társaságok a pénteken közzétett kiírás szerint tisztán elektromos személygépkocsi, kisteherautó vagy kisbusz megvásárlásához igényelhetnek vissza nem térítendő állami hozzájárulást.

Jogosultak köre:

 • TKR kiemelt eljárásrend esetében a vármegyei önkormányzat integrált területi programjában a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt város, várostérség települése vagy többségi tulajdonukban álló gazdasági társaság nyújthatnak be önállóan támogatási kérelmet:
 • helyi (települési) önkormányzat (GFO 321)
 • többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11, 57)

Támogatott székhelye, telephelye

 • A támogatási kérelmet Budapest régióban és a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl,Észak-Magyarország,Észak-Alföld, Dél-Alföld) egyaránt be lehet nyújtani.

Támogatható tevékenységek:

 1. Élhető települések tevékenységcsoport vonatkozásában:

Támogatható a települések fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztése, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházások, fenntartható közlekedésfejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése, a települések bel- és külterületén található Natura 2000 területek természeti értékeinek és ökoszisztéma-szolgáltatásainak megőrzéséhez és fenntartó kezeléséhez szükséges műszaki és ökológiai feltételek megteremtését célzó beavatkozások.

 • Szociális célú tevékenységcsoport vonatkozásában

Támogatható lakóépületek korszerűsítése, felújítása, modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása, lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése, önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként, szociális naperőmű, energiaközösség létrehozására irányuló mintaprojekt megvalósítása, közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése, közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek, foglalkoztatást elősegítő funkció közterületi beruházások.

 • Belterületi utak fejlesztése vonatkozásában:

Támogatható az önkormányzati tulajdonú belterületi helyi utak építése, korszerűsítése, felújítása, új nyomvonalat esetén zöldsáv és fasor kialakításával, felújítás, korszerűsítés esetén – lehetőség szerint – a meglévő állomány megőrzésével. Gyepszint helyett kőszórás nem alkalmazható.

Támogatási konstrukcióban támogatható projektek száma:

 • Minimum 42 db – maximum 420 db
 • TKR kiemelt eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent FVS városok/várostérségek

Támogatás összege:

 • Minimum: 10 000 000 Ft – maximum: városonként eltérő
 • TKR kiemelt eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent FVS városok/várostérségek egyedi kritériumrendszere elnevezésű mellékletekben foglaltak szerint.

Támogatás intenzitása

 • 100%
 • A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Benyújtás módja, ideje:

 • Benyújtás határideje: 2023.11.30- 2025.12.31.
 • TKR kiemelt eljárásrendet alkalmazó városok/várostérségek esetében a felhívás mellékleteként megjelent FVS városok/várostérségek egyedi kritériumrendszere elnevezésű mellékletekben foglaltak szerint.

A pályázati felhívással kapcsolatos előminősítést ITT lehet kérni.

Scroll to Top