Áprilisban jön a Fókuszterületi innovációs projektek támogatása – GINOP-Plusz-2.1.1-24 c. felhívás

2024 áprilisában jelenhet meg a GINOP Plusz-2.1.1-24 – „Stratégiai, együttműködésben megvalósuló vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című pályázat, mely Magyarország egész területén várhatóan 100 milliótól 1 milliárd forintig nyújt támogatást a kkv és nagyvállalati szektornak. A meghirdetésre kerülő keret 106,88 milliárd forint.

Pályázók köre:

 • Kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
  • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • az igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét. Konzorcium esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön kell teljesíteni.
  • A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a támogatást igénylő utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó és közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 50%-ánál. Konzorcium esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön kell teljesíteni.

Hasonlóan a KKV-k innovációs képességének támogatása c. felhíváshoz, nem nyújtható támogatás azon pályázók részére, amelyek nem rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével!

Benyújtás módja, helye:

 • várhatóan elektronikus formában a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül
 • várhatóan 2024. II. negyedévében

Kérjen ingyenes pályázati előminősítést!

Scroll to Top