Régóta várt kiírásra lehet újból pályázni – Munkahelyiképzések támogatása

A támogatás célja
A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott ótámogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket.

A pályázók köre
Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, míg nagyvállalatok esetében legalább két lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel rendelkezik a támogatást igénylő.

Rendelkezésre álló forrás
15 milliárd forint

A támogatási intenzitások
Képzések támogatása: 70%
Előkészítő és Projektmenedzsment költségek: 100%
Szakmai megvalósítók alkalmazása: 100%

Támogatás mértéke
Min. 250 ezer Ft (Megjegyzés: 1 főre eső támogatás maximuma: 250ezer Ft) Maximum 75 millió Ft

Elszámolható költségek
1. Projekt előkészítési és projektmenedzsment költségek
2. Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósítók alkalmazása
3. Képzési költség támogatása képzési támogatásként, mely támogatás 100% előlegként lehívható a Támogatási szerződés megkötésekor.
4. A támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttóbér de minimis támogatásként.

Támogatás időtartama, mértéke
A képzési program időtartama a Hatósági Szerződés megkötését követő max. 18 hónap.

Támogatható képzéstípusok

 1. Szakmai ismeretre irányuló képzés
  Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
  Példák:
  − létesítmény energetikus (szakképesítés)
  − raktárvezető (szakképesítés)
  − gyártósori eszközök szerelése (munkafolyamat)
 2. Soft skill képzés
  Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák
  megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.
  Példák:
  − projekt alapú csapatmunka
  − hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció
  − vezetői készségek fejlesztése
  − alapkompetenciák fejlesztése
  − postcovid hatásokat feldolgozó tréning
 3. Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
  Példák:
  − irodai szoftverek használata
  − CNC programozási ismeretek
  − Java programozó
 4. Nyelvi képzés
  Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.
  Példa: alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés

  A pályázat keretében legalább 16 órás képzések támogathatók

  Egy munkavállaló egy kérelmen belül több támogatott képzésben is részt vehet, de
  egy adott időpontban maximum két képzésben vehet részt (pl: egyszerre csak egy
  angol nyelvi és egy java fejlesztő képzésben vehet részt, új képzésbe csak akkor
  kapcsolódhat be, ha ezek közül valamelyiket befejezte), egy napon pedig csak egy
  képzésben részesülhet.)

  Scroll to Top